Profesionálové v odškodnění

Společnost Atrium Group s.r.o. je právně - poradenská společnost, která se na profesionální úrovni ​specializuje na získání odškodného pro osoby, které ne vlastní vinou utrpěly újmu na zdraví. Díky týmu ​profesionálů, jako jsou posudkoví lékaři, vyškolení právní referenti, advokátní kancelář a externí znalci

v oboru, zajišťuje svým klientům kompletní řešení odškodnění a získání jim náležejícího finančního plnění.


Specializujeme se na řešení těchto případů odškodnění:

 • Odškodnění osob zraněných po dopravní nehodě
 • Odškodnění osob zraněných po pracovním úraz
 • Odškodnění osob zraněných po úrazu ve škole
 • Odškodnění pozůstalých po zemřelém v důsledku výše uvedených událostí


Jaké druhy odškodnění můžeme poškozeným zajistit?

 • Bolestné, ztížení společenského uplatnění, psychická újma, vyplacení ušlého zisku…
 • Veškeré poplatky spojené s léčbou, cesty k lékaři, regulační poplatky, poškozené věci…
 • Poplatky za léky a následná léčení, lázně, rehabilitace, další léčebné procedury, operace…
 • Opatrovnictví.V případě ztráty blízké osoby:

 • Odškodnění všem pozůstalým a rodinným příslušníkům.
 • Náklady na pohřeb, smuteční oblečení, věnce květiny, pomníky, …


Tři nejčastější dotazy našich klientů:

 1. Kolik stojí služby Atrium Group? Pracujeme na principu, kdy Vám nejdříve pomůžeme a získáme ​peníze a až poté nám náleží odměna ze získaného odškodnění. Tedy s námi nemá klient co ztratit, ​může vždy jen získat.
 2. Můžete řešit i starší případy? Ano, můžeme řešit odškodnění dopravních nehod až 4 roky zpětně. ​Při ostatních úrazech můžeme odškodnění řešit až 2 roky zpětně (v některých případech lze tuto ​lhůtu prodloužit!). Pokud si nejste jisti lhůtou, pro jistotu se na nás přesto obraťte.
 3. Nejsem si jist, jestli jsem dostal adekvátní odškodnění. Můžete přezkoumat plnění pojišťovny? Ano ​tuto službu děláme velmi často. Klienti obdrželi odškodnění např. už před lety a nejsou si jisti, zda ​pojišťovna plnila ve správné výši. V těchto případech velmi často uspějeme a získáme klientovi ještě ​další peníze, o kterých doposud neměl ani tušení. Samozřejmě, že opět neplatí nic předem.


Nejste si jisti, zda jste obdrželi skutečně to, na co máte nárok? Máte ve svém okolí lidi, kteří měli ​dopravní nehodu, pracovní úraz, úraz ve škole nebo na chodníku a chtěli byste jim pomoci?


Kontaktujte nás!


S NÁMI MŮŽETE JEN ZÍSKAT !!!

Chci pomoci

s odškodněnímNebuďte ten, na kom ​pojišťovny výrazně ušetří...


OZVĚTE SE, POSOUDÍME !


info o firmě

školní úraz

auto nehoda s kolem

o spolupráci

ujma domaciho mazlička


Lubor Krejčí

+420 728 634 477

ODŠKODNĚNÍ PŘI DOPRAVNÍCH NEHODÁCH

A PRACOVNÍCH ÚRAZECH

Měli jste dopravní nehodu, pracovní úraz nebo jiný typ úrazu?

Víte, že jako zraněný - poškozený máte nárok na vysoké ​finanční částky?

Pomáháme každému účastníku dopravní nehody, který utrpěl ​zranění, mimo viníka. Každému pozůstalému, kterému zemřel ​blízký člověk při dopravní nehodě, pracovním úrazu nebo ​jinému typu úrazu. Každému člověku, který má s řešením ​takového případu problém.


Jedná se o vysoce odbornou problematiku, se kterou si klient, ​obvykle bohužel, sám neporadí, je spočítáno a uplatňováno ​velké množství položek. Na tuto problematiku se ​specializujeme.

Vždy se Vám vyplatí jít do toho s námi, neboť s námi obdržíte ​mnohonásobně více.


Nebuďte ten, na kom pojišťovny výrazně ušetří...

OZVĚTE SE, POSOUDÍME !


info o firmě

školní úraz

auto nehoda s kolem

o spolupráci

ujma domaciho mazlička